Duchovné cvičenia v Nitre 2018

Dňa 16. – 18. novembra 2018 sa v Nitre uskutočnili posledné duchovné cvičenia v tomto roku pre členov Združenia Zázračnej medaily. Viedol ich dominikán o. Matej Šulík. Témou jeho prednášok bola apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o svätosti v súčasnom svete. Zúčastnilo sa na nich 43 členov z rôznych farností. Niektorí mohli prísť len na jeden deň, v sobotu. Spoločne sme prežili silné a povzbudzujúce chvíle pri Ježišových nohách spolu s Pannou Máriou, aj pri sv. omši, adorácii, modlitbe ruženca a sviatosti zmierenia. Nech je oslávený Boh za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostávajú! A nech prinesú bohaté ovocie aj v našich životoch a v rodinách, v ktorých žijeme!

.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“
.
Vďační účastníci
.
.
zdieľajte - lajkujte :-)