Návšteva vo farnosti Horovce a Ruskov

V nedeľu 2. septembra 2018 sme navštívili farnosť Horovce. Patria do nej aj dve filiálky Tušice a Tušická Nová Ves. Naši pátri vincentíni tu koncom mesiaca konali ľudové misie. Boli sme prítomné na sv. omšiach, kde sme v krátkosti povedali o Zázračnej medaile a apoštoláte ZZM – podomovej návšteve Panny Márie. Popoludní o 14:00 hod. prijali pozvanie na stretnutie všetci, ktorí mali záujem a chceli sa dozvedieť podrobnejšie o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návšteve Panny Márie cez prezentáciu a svedectvá.

 .
Ešte v tú nedeľu 2. septembra sme navštívili  ďalšiu farnosť Ruskov, ktorá má filiálky Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj. Tu sme sa o 16:30 hod. spoločne stretli so všetkými, ktorí túžia prijímať Pannu Máriu do svojej domácnosti, povzbudili sme sa navzájom k úcte a láske k Panne Márii cez prezentáciu a svedectvá.

.
V nedeľu 2. septembra pri sv. omši o 9:00 hod. P. Jaroslav Jaššo CM požehnal v Ruskove štyri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal ich prvým rodinám. Panna Mária tak začala vo farnosti navštevovať domácnosti, ktoré prejavili záujem.

.
29. septembra 2018 bolo požehnanie a odovzdanie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily do rodín počas sv. misii v Tušiciach a v Horovciach.

.

 

zdieľajte - lajkujte :-)