Návšteva vo farnosti Trnava – Prednádražie

V nedeľu 24. júna 2018 sme navštívili farnosť Božieho Milosrdenstva v Trnave, na sídlisku Prednádražie. Prišli sme na pozvanie farníkov a so súhlasom miestneho pána farára Mariána Díreša. Je to mladá farnosť s pastoračnými priestormi, kde sa slúžia sv. omše, na ktorých sme sa v túto nedeľu zúčastnili a porozprávali všetkým v krátkosti o ZZM, o ponuke prijímať Pannu Máriu do svojej domácnosti a vyprosovať si potrebné milosti pre všetky situácie našich rodín; o možnosti pripojiť prosby k Panne Márii aj za pokračovanie a dokončenie výstavby farského kostola, po ktorom veriaci tak veľmi túžia. V popoludňajších hodinách farníci prijali pozvanie na stretnutie s nami v pastoračnom centre, kde bola naša prezentácia spojená s katechézou a svedectvami na povzbudenie k dôvere a láske k Panne Márii. Stretli sme sa s veľkou túžbou rodín prijímať Pannu Máriu do rodín. Vytvorili sa dve skupiny, v ktorých bude putovať kaplnka Panny Márie.

.
V nedeľu 29. júla 2018 P. Jozef Garaj CM pri sv. omši, slávnostne požehnal a odovzdal prvým rodinám kaplnky Panny Márie. Nech Pán žehná misiu Panny Márie po Slovensku, po našich rodinách! Nech sa aj týmto spôsobom napĺňa Jej prísľub: „Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“

.
Bez hriechu počatá Panna Márie, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

sestry vincentky