Požehnanie kaplnky PM v Nitre Zobor

Dňa 22. júla 2018 v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily v Nitre v Provinciálnom dome sestier vincentiek, duchovný otec Ján Bulko požehnával kaplnku Panny Márie pre šiestu skupinu rodín v zoborskej farnosti.

„S láskou v srdci sa chceme poďakovať v mene všetkých rodín, za  “PUTOVNÚ PODOMOVÚ SOCHU PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY”  ktorá vypočúva a zázračným spôsobom nám prejavuje svoju náklonnosť a “LÁSKU”. Za dôstojný priebeh odovzdania a zároveň prijatia tohto daru pre naše domovy, vyslovujem veľké Pán Boh zaplať! Je nás 25 rodín. Som vďačná Panne Márii a všetkým, ktorí ju budú prijímať do svojich rodín.

.
Vitaj, drahá Panna Mária, v našich rodinách na našej “ KLÁŠTORSKEJ ULICI”! Vitaj v našich rodinách! Klop na dvere našich sŕdc, aby sme Ťa privítali s radosťou a s láskou v každej rodine! Cíť sa všade dobre! Nauč nás žiť v láske, pokore a v porozumení! Daruj nám veľa lásky, aby sme sa milovali navzájom, ako nám to zanechal Tvoj Syn Ježiš Kristus! Uzdrav, čo je choré! Vylieč, čo je nezdravé! Daj nám spoznať, aký silný a mocný je Tvoj príhovor u Tvojho Syna! Vyprosuj nám milosti, aby sme po pozemskom putovaní, všetci prišli do nebeského domova a žili s Tebou na veky! Amen.

Za všetko, čo konáte pre šírenie úcty k tejto našej drahej Matke, nech Vám ONA vyprosí hojné dary z neba a po pozemskom putovaní aj nebeské Kráľovstvo! Nech každá modlitba, ktorá bude prednesená nebeskej Matke, prinesie aj Vám a celej Vašej komunite, veľa darov z neba a hojnosť Božích milostí pre Vašu službu, ktorú konáte pre trpiacich a núdznych.“

S veľkou vďakou vo svojich modlitbách zostáva s Vami spojená Vaša nová koordinátorka Helena.