Návšteva vo farnosti Krásna

Náš víkend na východnom Slovensku sme ukončili v pondelok 2. júla 2018 na sviatok Návštevy Panny Márie u sv. Alžbety, stretnutím členov ZZM novovzniknutých skupín vo farnosti Krásna pri Košiciach. Toto stretnutie bolo večer po sv. omši v historickom kaštieli pri kostole. Porozprávali sme o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o združení a apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily pomocou prezentácie. Povzbudili sme sa aj na viacerých svedectvách o pôsobení Panny Márie v rodinách, ktoré sa s dôverou zveria Jej materskej starostlivosti!
Po prezentácii sme zostali v družnom rozhovore s viacerými členmi.

.
Panna Mária, prosíme, vypočuj úprimné prosby všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitbu v ich rôznych rodinných situáciách! Nech je Božia pomoc a požehnanie na príhovor Panny Márie neustále prítomná vo všetkých rodinách!

sestry vincentky