Návšteva vo farnostiach Petrovany, Snina a Lieskovec

V dňoch 9. a 10. septembra 2017 sme absolvovali apoštolskú cestu po východnom Slovensku.
V sobotu 9. septembra 2017 o 16.00 hod. sme mali vo farskom kostole v Petrovanoch pri Prešove stretnutie,
na ktorom s. Gemma pomocou prezentácie podrobne vysvetlila pôvod ZZM, posolstvo zázračnej medaily a poslanie Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. S. Renáta povedala niekoľko svedectiev z Podomovej návštevy Panny Márie a „zázraky“ so Zázračnou medailou.

Na záver sa prítomní členovia podelili so svojimi skúsenosťami so Zázračnou medailou a z prítomnosti podomovej návštevy Panny Márie v ich rodinách. Bolo to milé a obohacujúce stretnutie, ktoré nás uistilo,
že Panna Mária koná v srdciach ľudí a je v nich prítomná svojou láskou.

 

V neskorých večerných hodinách sme sa presúvali až do farnosti Snina – novej farnosti, ktorá prejavila záujem o ZZM; kde sme sa na druhý deň – v nedeľu – zúčastnili všetkých sv. omší, na ktorých sme v skratke, v rámci farských oznamov, informovali o ZZM. S. Renáta bola aj vo filiálke Stakčín, kde patrónom miestneho kostola je sv. otec Pius X. Ktorý v roku 1909 potvrdil ZZM pre celú sv. Cirkev. Určite to on u Panny Márie orodoval, aby „šla“ aj do tejto dedinky.

Nakoľko bol v tejto farnosti Snina FARFEST – farský deň, kde sme mali priestor prezentovať ZZM vo vlastnom stánku, ale aj o 15.00 hod. v kostole cez prezentáciu a podelili sme sa aj o viaceré svedectvá. Veriaci prejavili záujem patriť do združenia a zapojiť sa do reťaze modlitieb za svoje rodiny.

 

Po skončení tohto stretnutia sme pokračovali v našej misii vo farnosti Lieskovec pri Humennom, kde za hojnej účasti členov ZZM sme vo farskom kostole sv. Petra a sv. Pavla o 17,15 hod. porozprávali o Zázračnej medaile,
o ZZM a Podomovej návšteve Panny Márie pomocou prezentácie. Stretnutie sme obohatili svedectvami z prítomnosti Panny Márie v iných farnostiach. Zúčastnení prítomní prejavili veľkú vďaku za duchovne bohaté nedeľné odpoludnie. Na druhý deň sme sa šťastne vrátili domov, naplnené veľkou láskou a vďakou  za všetkých, s ktorými sme sa a stretli! Nech im Panna Mária odmení a vyprosí mnohé dary a milosti!

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)