Haiti

Milí členovia rôznych vetiev VR,

v týchto posledných dňoch sme dostali poštu od našich sestier z Haiti. V prílohách posielam ich sprievodný list z posledného vyúčtovania, plus niekoľko fotiek. Vďaka za to, čo ste pre chudobných na Haiti urobili!

 

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

Misia  Haïti

« Láska je nekonečne vynaliezavá »

 

Náš veľmi srdečný pozdrav posilnený modlitbou od našich bratov a sestier, ktorí čerpajú z daru zo Slovenska!

Slová nemôžu vyjadriť, čo dnes pociťujú rodiny  v Meyeri (misia DKL v horách), ktoré prišli o dobytok, jedinú nádej a životnú istotu, nádej na zaplatenie školy pre deti a vďaka vašej pomoci mohli znovu pokračovať v aktivitách a mať novú nádej, že sa vrátia do svojich domov.

Akú radosť malo farské spoločenstvo farnosti sv. Alžbety Uhorskej, keď mohli urobiť novú strechu na farskom kostole, ktorý slúži zároveň ako škola, spoločenská miestnosť a je provizórnym útulkom v prípade prírodných katastrof ! Ako by bolo možné nevšimnúť si radosť na tvári dieťaťa, ktoré mohlo mať teplé jedlo, jediné počas dňa ? Alebo úľavu starca, ktorý je chorý a mohol byť vyšetrený v našej pojazdnej ambulancii a dostať všetky potrebné lieky a často aj potraviny, pretože nemá možnosť prejsť 12 km na motorke, aby prišiel do nemocnice…
Vďaka vašej štedrosti sme mohli podporiť 5 malých projektov v 5 farnostiach na juhu krajiny.

Farnosť morskej Panny Márie na ostrove Vache – pomohli sme nakúpiť materiál rybárom na malom ostrovčeku, ktorý bol zdevastovaný cyklónom Matthew, počas ktorého rybári prišli o všetko rybárske náradie.

Farnosť sv. Andreja v Rendeli – veľmi zničená dedina, viaceré jej časti zmizli, veľa prípadov cholery a veľa úmrtí. Keď sme spojili pomoc z viacerých zdrojov, mohli sme pomôcť znovu postaviť strechu kostola a obnoviť ho. Dnes sú naň  obyvatelia Rendelu takí hrdí !!!

Farnosť sv. Jána Krstiteľa v Tiburone – farnosť už i tak veľmi chudobná. Plantáže, dobytok, domčeky – všetko odniesol vietor a more. Jedného dňa Páter James prišiel do Port au Prince, aby sa s nami stretol a rozprával ako v jeho farnosti ľudia trpia hladom. Celé rodiny nejedli už počas viacerých dní. Jedna osoba prišla pýtať niečo na jedenie k riaditeľovi kaplnky, ale nanešťastie rodina riaditeľa už dva dni nič nejedla a tak táto osoba odišla a o niekoľko metrov ďalej na ceste zomrela.Tejto farnosti sme dali potravinovú pomoc a pomohli sme im zakryť strechu farskej školy.

Farnosť sv. Alžbety Uhorskej – nachádza sa v okrese Nippe, v horách, kde dedinčania stratili všetok majetok. Pomohli sme im tiež prikryť strechu kostola.

Farnosť Malej rieky v Nippe – vytvorili sme tam našu dočasnú komunitu – medzinárodnú, aby sme mohli ľuďom pomáhať po stránke zdravotnej, potravinovej a byť oporou po stránke psychologickej. Tiež sme im pomohli ukončiť práce na kostole.

Druhá skupina pomoci bola určená na nákup liekov pre jednotlivé osoby a pre pojazdné ambulancie, ktoré prostredníctvom DKL chodia do všetkých farností.

Vo všetkých troch diecézach, kde ničil cyklón Matthew, my – DKL nemáme dom, iba v Meyeri. Preto sme vytvorili 3 dočasné komunity pre každú diecézu, a to vďaka štedrosti DKL z Mexika, Kolumbie a našej Karibskej provincie.

Jedna časť daru bola použitá na mlieko pre deti a na základné potraviny ako je ryža, olej, hrach, ryby. A na trochu hygienických potrieb.

Sociálne prípady :
Pomohli sme jednej žene zaplatiť nevyhnutnú operáciu oka.
Jedna veľmi chudobná rodina v Meyeri sa teší zo zakúpeného vola, ktorý bol snom ich života.
Iná rodina sa vďaka pomoci mohla vrátiť k predaju chladených nápojov.
Ďalšia rodina dostala pomoc na stavbu domčeka.

Uplynulo už 10 mesiacov od cyklóna Matthew, príroda sa vo svojej sile znova rozrástla, nová zeleň pokryla zem, zdá sa, že plantáže prinesú úrodu, vychovajú sa nové zvieratá, ale musíme mať trpezlivosť… Tisíce domčekov sú stále v zlom stave, väčšinu z nich si len opravili. Finančná situácia rodín zostáva neistá, ľudia málo jedia, často len raz za deň…

Zostávame v spojení s farnosťami cez dcéry kresťanskej lásky, formou rôznych projektov.
Všetky naše činnosti sme mohli uskutočniť vďaka vašim obetám, vašej deľbe a vášmu dobrému srdcu.

Ďakujeme!  Po kreolsky: MESI ANPIL , BONDY E  BENI NOU «

DCÉRY KRESŤANSKEJ LÁSKY SV. VINCENTA DE PAUL.

Poďakovanie a vyúčtovanie TU!