Duchovné cvičenia v Oščadnici

V piatok 15.9. 2017 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme začali duchovné cvičenia členov ZZM v Oščadnici v hoteli Bocy, Veľká Rača s P. Ondrejom Skočíkom CM. Trvali krátko, len do nedele 17.9. Tešili sme sa zo spoločného stretnutia, ktoré bolo vzájomným povzbudením a radosťou!

Niekoľko postrehov:


Ďakujem Panna Mária, že nám prostredníctvom ZZM a podomovej návštevy upriamuješ náš pohľad a smer nášho života, cez seba na svojho Syna Ježiša. Oroduješ a ochraňuješ nás počas našich životných skúšok a vždy sa o nás staráš ako naša mamička. Prosím ťa, Mária dopraj našej rodine aj všetkým rodinám, aby sme ťa navždy milovali úprimným srdcom a nikdy sa nevzdialili od teba. Andrejka


Pán Boh zaplať za požehnané dni! Janka


Toto boli nádherné a požehnané dni!!! Veľká vďaka patrí Pánu Bohu s Pannou Máriou i pátrovi Ondrejovi, tiež sestričkám Gemme a Renáte. Pán Boh zaplať. Alena


Ďakujeme za požehnane dni, ktoré nám priniesli hodne Božích milosti a lásky v našom spoločenstve ZZM veľká vďaka NO a našej Nebeskej Mamičky, ktorá nám poslala a pátra a sestričky, aby nás naučili láske a odovzdanosti BOHU. AMEN. Janka


Tiež sa chcem podeliť o príjemné a požehnané chvíle v úžasnom prostredí a spoločenstve členov ZZM. Veľké poďakovanie patrí sestričkám Renátke a Gemme a P. Ondrejovi Skočíkovi, za všetky tie slová a skutky, ktorými nás nasmerovali na našej životnej ceste neustále kráčať cez Pannu Máriu k Ježišovi. Buďme vďační, za našu Nebeskú Matku, ktorá má nad nami stále rozprestretý svoj ochranný plášť a vždy sa môžeme k nej pritúliť. Ona nám vždy ukáže cestu smerovania k Bohu. BOHU,KTORÝ JE LÁSKA. Láska, ktorá uzdravuje, potešuje, dvíha, povzbudzuje, niekedy aj mlčí. Láska, ktorá otvára dvere našich zatvrdnutých sŕdc a je liekom každého odpustenia. Láska ,ktorá prináša ozajstné šťastie. Aďa