Požehnanie kaplniek vo farnosti Terňa

Od 10.11.2021 naša farnosť Terňa prežíva veľkú radosť. Už aj u nás budú putovať posvätené kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

Vo farskom kostole v Terni pri svätej omši nám ich požehnal P. Ondrej Skočík. Pri homílii sme sa spoločne zamýšľali nad úctou k Panne Márii. Pripomenul nám, že pri putovaní podomovej kaplnky máme myslieť na to, že každý dom, ktorý prijíma Pannu Máriu ako hosťa, má tento čas využiť rozumne, v tichu a milosti posväcujúcej, pretože je to čas s hosťom, cez ktorého si môžeme vyprosiť veľa milostí. Zdôraznil, že cez Máriu sa dostaneme bližšie k Ježišovi. Práve Ona je tá, ktorej na nás záleží.

.
Po obrade požehnania si zástupcovia filiálok z Morušova, Malého Slivníka, Veľkého Slivníka aj Terne s úctou prevzali kaplnky, ktoré budú putovať po našich rodinách.
Nech dobrý Pán Boh, ktorý začal cez ruky Panny Márie dobré dielo šírenia úcty prostredníctvom kaplnky Zázračnej medaily, ho aj dokončí.

Jarka