Návšteva vo farnosti Lendak

Vďaka prozreteľnosti a vďaka Božiemu riadeniu som v piatok 12. novembra mohla sprevádzať sr. Gemmu do farnosti Lendak, kde sme predstavili apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a Združenie Zázračnej medaily. Naše putovanie bolo požehnané prekrásnym inverzným počasím, ktoré nám dovolilo vychutnať si pohľady na majestátne Tatry v celej ich jesennej kráse. Panna Mária Zázračnej medaily nie je v tejto farnosti neznáma. Veriaci ju poznajú vďaka svojim mladým, ktorí sú aktívne zapojení do Združenia mariánskej mládeže.

V popoludňajších hodinách sme šťastne docestovali do Lendaku, kde nás už očakával pán kaplán Mgr. Pavol Drdák, ktorý celebroval svätú omšu o 18,00 hod. Po nej dostalo priestor naše predstavenie ZZM a apoštolátu Podomovej návštevy. Sr. Gemma porozprávala o zjaveniach Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o jej dare pre nás – o samotnej Zázračnej medaile, ale aj o histórii a súčasnosti Združenia. Na záver som veriacim sprostredkovala niektoré z osobných svedectiev, o ktoré sa s nami podelili naši členovia. Po predstavení mali veriaci možnosť zapísať sa do pripraveného zoznamu, zobrať si Zázračnú medailu, porozprávať sa, či spýtať sa na všetko, čo ich počas prezentácie zaujalo. Obzvlášť ma potešili slová jednej z veriacich, ktorá s láskou spomínala na svoje putovania v mladšom veku, keď počas jedného z nich navštívila aj Kaplnku zjavenia na Rue du Bac v Paríži. S úsmevom sme skonštatovali, že vtedy ona putovala za Pannou Máriou a teraz Panna Mária putuje ku nej, do jej príbytku.

.
Tešíme sa, že sme mohli prísť do tejto duchovne skutočne živej farnosti, v ktorej láska a úcta k Bohu a k Panne Márii rozochvievala celý priestor ich krásneho kostola. Ďakujeme za prijatie, ďakujeme za vypočutie. Špeciálne ďakujeme za starostlivosť pánovi kaplánovi Drdákovi a sestričkám z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré nás prijali vo svojej milej rodinnej komunite a postarali sa o to, aby nám nič nechýbalo.

Nech Panna Mária žehná celú vašu farnosť, nech je jej prítomnosť vo vašich rodinách povzbudením k vytrvalosti na ceste viery, nech uzdravuje vaše rodiny, nech vám vyprosuje u svojho Syna všetky potrebné milosti.

Silvia Lehutová, AČ ZZM