Požehnanie kaplniek vo farnosti Martin – Sever

Keď k nám do kostola prišli sestry vincentky (sestra Mária a Renáta) rozprávať o Združeniu Zázračnej medaily, hneď po ich prvých slovách vo mne vzbĺkla túžba, že tu sa musím realizovať. Tu je moja cesta k Panne Márii. A tak som aj konala.

.
Keď nám sestry povedali o vzniku Zázračnej medaily, krásne svedectvá a ako bude kaplnka putovať po našich príbytkoch, hneď som sa prihlásila, že môžem byť vedúcou skupinky. Veľmi sa teším, že si Panna Mária vybrala mňa. Môžem jej takto poslúžiť. Keď do našej farnosti prišiel páter Pavol Noga posvätiť kaplnky, veľmi som sa tešila, ale to som ešte netušila, že zažijem dokonalú svätú omšu. Slovami sa nedá ani opísať to, čo Boh vie vložiť do srdca človeka. Napádajú mi len slová: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, oddanosť, viera, živá viera. Jednoduché, povzbudzujúce a úžasné slová pátra myslím, že každého donútili sa zamyslieť a  nechať ich v srdci na horšie časy. A tak aj naša farnosť začala šíriť úctu k Panne Márii. Verím, že Panna Mária má pre nás pripravila  veľa milostí.

Mirka