Požehnanie kaplniek P. Márie vo farnosti Valča

Milé spoločenstvo Zázračnej medaily Panny Márie, 4.11.2021 sme prežili vzácny deň, lebo k nám zavítal P. Jozef Noga CM. Posvätením kaplniek pre spoločenstvo rodín z Valče, Príboviec a Beníc sme sa stali i my duchovnou rodinou Zázračnej medaily Panny Márie.

Bol to deň výnimočný. Panna Mária si ho posväcovala mnohými milosťami, priam zázrakmi. Všetko sa stihlo v pravý čas, v pokoji a s pomocou dobrých ľudí, ktorých bolo tak veľa. V tichých a pokorných srdciach sa rodilo očakávanie a radostné stretnutie s Pánom v prvoštvrtkovej adorácii i sv. omši. Sviatosť oltárna bola vyložená oveľa dlhšie ako je zvykom, duchovný otec spovedal s veľkou obetavosťou a láskou. Na rýchlo, vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou, sme mohli zostaviť i malý spevokol a spríjemniť atmosféru sv. omše. V závere sme piesňou poďakovali spolu s celým farským spoločenstvom Panne Márii a odovzdali sme sa do Jej Nepoškvrneného Srdca.

.
Ďakujeme dôstojnému pánovi farárovi Štefanovi Braillovi, Jozefovi Nogovi CM, sestre Gemme a celému farskému spoločenstvu za krásny a požehnaný čas.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame

Michaela Žitniaková