Návšteva farnosti Terňa

24.októbra 2021 sme vo farnosti Terňa s radosťou privítali sestričku Máriu Gostíkovú, ktorá nám bližšie predstavila Združenie Zázračnej medaily a jeho ciele, medzi ktoré patrí šírenie úcty k Panne Márii prostredníctvom podomovej návštevy a Zázračnej medaily.

Farnosť Terňa pozostáva zo štyroch filiálok, a preto sme už od rána mali plne nabitý program. Našou prvou zastávkou bol farský kostol, kde sestrička vincentka priblížia zhromaždeným veriacim život Kataríny Labouré a pútavo, pomocou prezentácie prerozprávala zázraky, ktoré mala s Pannou Máriou. Po hodine svedectiev a rozhovorov sme sa presunuli do ďalších kostolov, kde nás sestrička oboznámila s červeným a zeleným škapuliarom a porozprávala o sile a ochrane týchto škapuliarov. Veriaci prejavili veľký záujem nielen o Zázračné medaily, ale aj o vyššie spomínané škapuliare.

.
Na konci stretnutí sme sa oboznámili s ,,pravidlami“, ktoré súvisia s putovaním podomovej kaplnky. Sestrička nám pri lúčení s veľkou štedrosťou nechala materiály, aby sme viac spoznali ZZM a pomocou deviatnika sa lepšie pripravili
na požehnanie kaplniek kňazom lazaristom.
Bože, vďaka za sestričku a jej obetavú službu. Nech ju Bez hriechu počatá Panna Mária ochraňuje a Ježiš sprevádza
v jej apoštolskej službe. Pán Boh zaplať.
Jarka Gajdošová

 

zdieľajte - lajkujte :-)