Duchovná obnova v Prešove

Sobota 23. októbra 2021 patrila členom a sympatizantom ZZM v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove.

Keďže pandémia pozastavila viaceré akcie, mali sme vážne obavy, či sa táto duchovná obnova uskutoční. Ale obavy boli zbytočné a znovu sme sa presvedčili, že tieto obavy sú len ľudského pôvodu, ale keď pramenia z božskej nevýslovnej moci, vždy a uskutočnia.

Zažili sme nádhernú duchovnú obnovu ako jedna  rodina, v pokoji a láske. Účastníkov bolo okolo 45. Z bohatého programu, ktorý nám zabezpečila nesmierne obetavá sestra Mária Gostíková, sme počas tejto duchovnej obnovy boli ako hlinené nádoby, naplnené vzácnymi pokladmi: modlitbou sv. ruženca, Božím slovom a živým Božím Synom
pri sv. omši.

.
Sv. omšu  slávil a 3 prednášky mal úžasný páter Ľudovít Gabriš. Téma prednášky bola 20 dôvodov, prečo ľudia nevidia odpovede na svoje modlitby. Setra Mária nás tiež poučila, ako sa modliť Ruženec k Božej prozreteľnosti, ako aj o tom, aby sme prostredníctvom Panny Márie vrátili do rodín ducha modlitby a kresťanského života. Toto spoločenstvo ZZM sme ešte umocnili spoločným obedom a večerou.

Prajem Vám všetkým, ako aj sama sebe, aby sme to, čo sme načerpali na tejto duchovnej obnove vniesli do sveta s plným vedomím, že napriek bohatstvu, ktoré sme obsiahli, sme stále len krehké hlinené nádoby odkázané na Božiu milosť a pomoc.

Mária Hatoková, účastníčka duchovnej obnovy