Požehnanie kaplnky PM a prezentácia ZZM v Dolnom Kubíne

V našej dolnokubínskej farnosti sme v stredu 20. októbra privítali vzácnu návštevu – kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Každú stredu býva sv. omša pre rodiny, ktorú má na starosti náš pán kaplán Ján Závacký a tak počas tejto rodinnej sv. omše požehnal a odovzdal kaplnku do rodinky so 4 deťmi, ktoré sa už nevedeli dočkať našej nádhernej P.Márie.

.
Potom po sv. omši sme mali prezentáciu o Združení Zázračnej medaile, ktorú nachystala naša sestrička Gemma so svedectvami. Tak u nás v našom malom mestečku máme už ďalšiu 4. putovnú kaplnku P. Márie. Mnohí z nás boli veľmi povzbudení, zbavení strachu a odchádzali sme naplnení pokojom, nádejou, láskou a hlavne s pocitom, že P. Mária chce urobiť zázrak aj v našich životoch, že jej všetko môžeme odovzdať a že nie sme sami na to, čo prežívame.

.
Prijatie Eucharistie spolu s prítomnosťou P. Márie Zázračnej medaily v kostole nám zas vrátilo vieru. A tak Bohu veľmi ďakujeme za všetko a ja osobne ďakujem Bohu aj za to, že môžem mať na starosti skupinky, v ktorých putuje kaplnka PM. Je to pre mňa dar, nie bremeno. Každý odchádzal s pocitom, že je ľúbení a že Zázračná medaila P. Márie ide s ním domov a pôjde s nimi všade. A veľmi sa teším na zázraky, ktoré budem čoskoro svedčiť aj ja z vlastnej skúsenosti.
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame

Baška Koreňová, koordinátorka