Požehnanie kaplniek vo farnosti Dojč

V nedeľu 17.10.2021 bola v našom filiálnom Kostole sv. Augustína v Šajdíkových Humenciach slávená svätá omša, počas ktorej páter Ľubomír Konfederák CM z rehole vincentínov posvätil putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré budú odteraz putovať v našej farnosti. Posvätené kaplnky si prevzali 3 rodiny, ktoré ako prvé zo svojich skupín privítali Pannu Máriu vo svojich domovoch. Panna Mária prichádza týmto spôsobom k nám, aby sa stala viditeľnou súčasťou našich každodenných životov a svojou prítomnosťou vnášala pokoj a lásku do našich rodín. Verím, že naša nebeská Matka nám vyprosí mnohé milosti, o ktoré ju budeme s dôverou a pokorou prosiť.

.
Drahá Panna Mária, prosíme Ťa cez Tvoje Prečisté Srdce, vypros nám všetky milosti, ktoré má nebeský Otec pripravené pre naše rodiny aj pre celú našu farnosť.

Vyprosujem všetkým, ktorí s otvorenou náručou prijmú kaplnku Panny Márie vo svojich príbytkoch, pocítili jej láskavý materinský dotyk.

Bez hriechu počatá Panna Mária,  oroduj za nás, ktorí sa  k tebe utiekame

Miriam