Požehnanie kaplniek vo farnosti Rohov

15.októbra 2021 sa konala v našom farskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Rohove milá slávnosť. Kňaz z rehole vincentínov páter Jozef Noga prišiel medzi nás, aby posvätil kaplnky podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Na túto veľkú milosť sme sa pripravovali v tomto mesiaci zasvätenom Panne Márii Ružencovej modlitbou posvätného ruženca aj Deviatnikom k Panne Márii Zázračnej medaily.

.
Svätú omšu slúžil náš duchovný otec vdp. Rudolf Pavlík. Na záver  sa nám prihovoril páter Jozef Noga. Priblížil nám život svätej Kataríny Labouré a zjavenia Panny Márie, skrze ktoré darovala svetu Zázračnú medailu. Tiež nám porozprával o vzniku Združenia Zázračnej medaily a o jeho apoštoláte podomovej návštevy kaplniek Panny Márie
v rodinách. Po príhovore nasledovalo posvätenie 2 kaplniek a modlitba prijatia zástupcami rodín, do ktorých kaplnky poputujú ako prvé. Jednu kaplnku odovzdal rodine v Rohove a jednu rodine vo filiálke Rybky.

Sme vďační Pánu Bohu za túto veľkú milosť, že  Panna Mária Zázračnej medaily prišla do našich rodín. Vrúcnou modlitbou si môžeme skrze Ňu vyprosiť živú vieru a veľa Božích milostí pre naše rodiny i celú farnosť.

 

„BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS,
KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME!“

 

 Anka