Požehnanie kaplniek vo Veľkej Lehôtke

V piatok 15. októbra nám Kristus Kráľ, patrón nášho kostola vo Veľkej Lehôtke, a Panna Mária, pripravili milé prekvapenie. Požehnávali sa kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Páter Pavol Noga bol úžasný, aj kázeň.
V kostolíku bola úžasná atmosféra, mali sme detskú sv. omšu. Cítili sme sa všetci ako deti pri mame a bolo nám dobre
a veselo.

Ako páter povedal, keby sme mali zajtra umrieť, kto by sa obetoval namiesto nás? Predsa mama, pretože nás nadovšetko miluje. Aj naša nebeská Mama Panna Mária nás všetkých chce zachrániť, aby sa nestratilo ani jedno
jej dieťa, veď všetci sme sa stali jej deťmi pod krížom jej syna a nášho Pána Ježiša Krista. Nadovšetko nás miluje
a prichádza tam, kde ju jej deti veľmi potrebujú. Aj naša farnosť ju veľmi potrebuje. Naše rodiny, malí, veľkí aj starší.

.
Ďakujeme dobrotivému Bohu a Panne Márii, že máme 3 kaplnky a tak môže naša drahá Matka vstúpiť do našich životov a pomáhať nám premieňať naše srdcia, aby nás priviedla bližšie k svojmu Synovi, aj bližšie k sebe navzájom.

Bohu vďaka! Ďakujeme!
Barbara