Kaplnka Panny Márie v Kobylách

Apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily sa v našej farnosti Kobyly začal v nedeľu 9.7.2023. Spolu sedem putovných kaplniek Panny Márie požehnal vincentín páter Jozef Noga a odovzdal ich prvým rodinám. Tie ich úvodnou modlitbou prosby s veľkou radosťou prijali do svojich príbytkov.

Aj napriek tomu, že naša farnosť nie je veľmi veľká, Panna Mária si k sebe pritiahla až 140 rodín, ktoré jej postupne, po týždni, môžu s láskou a dôverou prednášať svoje modlitby, starosti aj prosby. Veríme, že Panna Mária naše modlitby vypočuje a vyprosí nám milosti pre naše rodiny aj pre celú farnosť.

.

Ďakujeme pátrovi Jozefovi za jeho homíliu, v ktorej nám priblížil históriu vzniku Združenia a objasnil jeho podstatu a tiež nášmu duchovnému otcovi Patrikovi Šarišskému za to, že nám umožnil Združenie založiť.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

Veronika Dvorčaková

.