Požehnanie v Bystričanoch

6. júla 2023 bola vo farnosti Bystričany večerná svätá omša spojená s požehnaním putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Svätú omšu slúžil s pánom farárom Ondrejom Spišiakom páter Milan Grossmann CM. V kázni prítomným veriacim priblížil stretnutie sv. Kataríny Labouré s Pannou Máriou v roku 1830 v Paríži. Pripomenul, že sv. Katarína ako jediná mala s Pannou Máriou fyzický kontakt, ktorý doposiaľ nemal nikto.

Po samotnej svätej omši požehnal páter Milan Grossmann CM putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal ju prvej rodine. Od tohto okamihu sa aj naša farnosť stala súčasťou Združenia Zázračnej medaily a bude šíriť jej posolstvo.

.

Veríme, že Panna Mária bude nielen vzácnym hosťom v našich rodinách, ale stane sa aj ich súčasťou a bude prinášať veľa požehnania, aby si rodiny pri Nej, ktorá ich navštívila, našli čas na Pána Boha i na seba navzájom.

.