Návšteva Domu Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej

25. júl 2023 v našom Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej bol niečím výnimočným. Oslavovali sme meniny pánom Vladimírom aj narodeniny – 60 rokov života pána Milana. Živým darčekom pre nich bola návšteva sestry Márie z rádu vincentiek – dcér sestier kresťanskej lásky. Osobnosť a ozajstná odovzdanosť v službe lásky a poznania a dare odovzdávania vedomostí druhým, sme prežili milostivý čas pokoja. Svojou novou prezentáciou o Božej prozreteľnosti nás sestra Mária oboznámila že sa nám bude ľahšie modliť ruženec k Božej prozreteľnosti, keď spoznáme pôvod a zmysel odkazu, ktorý dal sám Pán Ježiš sestre Gabriele Borgarino, aby Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho Srdca požehnala a rozšírila, aby všetci pochopili, že práve On bude útočiskom v potrebe morálnej, duchovnej i v materiálnej, pretože práve Ježišovo Srdce je pokladom…

.

ÚŽASNÝ záver. Modlitbou Ruženca, ktorý vysvetľuje a hovorí o 30- tich rokov pozemského života v rodine. 3 roky verejného života a piatich ranách na kríži. Iba keď vieme ďakovať, vieme otvoriť svoje srdce pre nové dary. Aký úžasný je ku nám náš Pán stačí len tak málo – milovať všetkých trpezlivou bezhraničnou láskou v odpustení. Lebo keď mi vieme odpustiť, bude aj nám odpustené.

Mgr. Anna Parcová
riaditeľka Charitas

.

zdieľajte - lajkujte :-)