Návšteva vo farnostiach Devínska Nová Ves a Lieskovec

Dňa 28. februára 2016 sme navštívili farnosť Devínska Nová Ves. Je to farnosť bez filiálok. V krátkom letáčiku o tejto farnosti, ktorý sme dostali sa hovorí, že v r. 1540 až 1541 sa okolie Bratislavy stalo novým domovom chorvátskych prisťahovalcov. Chorváti v Devínskej postavili v r. 1580 dnešný farský kostol Ducha Svätého. V dôsledku toho sa raz za mesiac – poslednú nedeľu – slúži sv. omša v chorvátskom jazyku. My sme sa práve aj tejto sv. omši zúčastnili a pred požehnaním, sme v krátkosti predstavili ZZM. Po obede o 14:00 hod. sme mali v pastoračnom centre stretnutie s veriacimi, na ktorom sa zúčastnili aj miestny pán farár, aj pán kaplán. Už po tomto stretnutí mnohí prejavili záujem o Podomovú návštevu Panny Márie a združenie. Ďakujeme dôstojnému pánovi farárovi Karolovi Moravčíkovi a všetkým veriacim, ktorí nás s veľkou láskou a srdečne prijali. Nech sa Panna Mária prihovára za všetkých obyvateľov Devínskej Novej Vsi.

V ten istý deň 28. februára 2016, sme boli predstaviť ZZM aj vo farnosti Lieskovec, kde mali mať od 12. do 20. marca misie. Farnosť má aj dve filiálky Myslinu a Karnú. Najskôr sme boli na sv. omši v Karnej, potom v Lieskovci a napokon v Mysline. Na všetkých troch sv. omšiach sme predstavili ZZM, jeho vznik, poslanie, podomovú návštevu P. Márie a zjavenie P. Márie sv. Kataríne Labouré. Na oživenie sme povedali aj zaujímavé svedectvá.

Farníci si to doma mohli premyslieť a potom sa zapísali. Počas ľudových misií, ktoré viedli naši kňazi Misijnej spoločnosti, P. Ondrej Skočík kaplnky posvätil a putujú po prihlásených rodinách v Lieskovci i vo filiálkach Myslina a Karná. Nech je za všetko zvelebený dobrotivý Boh.

sestry vincentky