Oslava 5. výročia ZZM v Petrovanoch

Na prvú sobotu 3.12. sa uskutočnila adventná duchovná obnova vo farnosti Petrovany pri príležitosti piateho výročia ZZM. Duchovnú obnovu viedol exercitátor P. Peter Lasota SAC a sestra Mária Gostíková, ktorá otvorila túto duchovnú obnovu radostným ružencom so sv. Vincentom.

Po svätom ruženci bola prednáška na tému modlitba. ,,Bez modlitby sme nula‘‘, poukázal vo svojej prednáške o. P. Lasota. Každý chrám má byť večeradlom. Druhé večeradlo si máme urobiť doma. Vstúpiť do večeradla, zotrvať vo večeradle a vykročiť.

.

Duchovná obnova vyvrcholila sv. omšou o 10-tej hodine. Po nej mala prednášku sestra Mária, návrat ku koreňom ZZM. Ľudia si vypočuli túto prednášku s veľkým záujmom. Nasledovala obedňajšia prestávka a po prestávke o 13-tej hodine bola adorácia pred vystavenou Sviatosťou oltárnou a príležitosť k sviatosti zmierenia. O 14-tej hodine bola akadémia Zázračná medaila a jej posolstvo. Po nej hovorila sestra Mária o ruženci k Božej prozreteľnosti a o sestre Gabriele Borgorino.

Všetci prítomní pri tejto prednáške cítili Boží dotyk. Tvrdili, že keď s. Mária hovorila o Božej prozreteľnosti, bola celá premenená, tvár jej žiarila takou láskou a krásou, akoby bola na hore Premenenia. Potom sme sa pomodlili ruženec k Božej prozreteľnosti a Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Potom nasledovala ešte druhá prednáška s o. P. Lasotom, a to sme sa už všetci cítili zjednotení vo večeradle s Pannou Máriou. Pochopili sme, že na vystúpenie k Pánu Ježišovi si treba poslúžiť tým istým prostriedkom cez Máriu, ako On zostúpil k nám, aby sa stal človekom a udeľoval nám milosti. Ježiš vlastne neprišiel len raz. On stále prichádza v modlitbe, v udalostiach, v osobe. Len sa treba stať citlivým na to prichádzanie.

Ďakujeme o. Petrovi Lasotovi a sestre Márii Gostíkovej, že nám otvorili srdcia na túto citlivosť. Dotkli sa našich sŕdc, a tak sa nám stali veľmi blízkymi.

S hlbokou úctou aj vďakou im vyjadrujeme Pán Boh zaplať aj v mene nášho duchovného otca Vladimíra Nováka.

Mária Hatoková

.