Požehnanie kaplniek v Kotešovej

Dnešný deň, 27. november 2022, bol pre našu farnosť Kotešová veľmi významným dňom. Na sv. omši sme privítali pátra Jozefa Nogu CM z rehole vincentínov. Jeho návšteva nebola náhodná, páter Jozef počas sv. omše požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej a týmto požehnaním sa aj naša farnosť začlenila do Združenia Zázračnej medaily.

.

Počas sv. omše sa prihovoril veriacim a nezabudol ani na deti, ktorým je bežne táto sv. omša venovaná. V úvode svojho príhovoru nás bližšie oboznámil so životom sv. Kataríny Labouré. Dozvedeli sme sa, že tento deň nie je pre našu farnosť významný len samotným začlenením sa do ZZM, ale je o to viac významnejší, že je to práve deň výročia zjavenia sa Panny Márie sestre Kataríne Labouré.

Na konci sv. omše, pred záverečným požehnaním, pristúpil páter Jozef najskôr k požehnaniu kaplniek Panny Mária Zázračnej a následne k ich odovzdaniu prvým rodinám. Týmto požehnaním sa začala v našej farnosti Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily s dvoma kaplnkami a 40 členmi.

Verím, že toto je len začiatok „pôsobenia” Panny Márie v našej farnosti a že si Panna Mária postupne k sebe pritiahne čoraz viac členov.

Kaplnku sme prijali ako prvá rodina a čas s Pannou Máriou sme strávili podľa možností. Nakoľko to bolo trošku „milé prekvapenie”, že hneď v prvý týždeň bola u nás. Snažili sme sa čo najviac, najčastejšie sa stretávať ako rodina. Ale boli aj dni, keď sme sa nestretli všetci spolu. Ale o to viac a lepšie sa tešíme a pripravíme na ďalšie stretnutie!

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

Miška, vedúca skupinky

.