DO ZZM v Zákamennom

Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Sobota 26. novembra 2022, to je ten deň, na ktorý nikdy nezabudnem. V lete na duchovných cvičeniach sme so sr. Gemmou hovorili o možnosti urobiť duchovnú obnovu aj v našej farnosti Zákamenné. Po zistení situácie u pána farára a na obecnom úrade, kvôli objednaniu kultúrneho domu, sme našli práve tento dátum, deň pred sviatkom Panny Márie Zázračnej medaily. Po náročnej príprave všetkého, čo k tomu patrí a vďaka hojnej spolupráci našich členov Združenia sa nám všetko podarilo zrealizovať. Pán nám ju doprial, prišlo veľmi veľa ľudí, členov ZZM z 24 farností hornej Oravy aj okolia. Kuchár varil 240 obedov, dobrí ľudia nosili všelijaké dobroty, aby sa pohostil veriaci ľud. Prežili sme úžasný čas, duchovnú obnovu viedol páter Ondrej Skočik z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

.

Obohatil nás svojím duchovným bohatstvom, za čo mu patrí veľká vďaka. Sestrička Gemma sa o všetko starala, nebolo toho málo…. Taktiež veľké Pán Boh zaplať sestričke Beátke z Lokce z komunity sestier, ktorým vďačíme, že pred 10 rokmi nás oboznámili so ZZM a priniesli prvú kaplnku Panny Márie, ktorá bola posvätená 8. decembra 2012 na sviatok Panny Márie. Veľká vďaka patrí nášmu pánu farárovi, ktorý je veľký ctiteľ Panny Márie, je veľmi ľudský, láskavý, ochotný pomôcť. Veľká vďaka Pánu Bohu za neho! Tiež sa program obnovy v kostole vysielal na you tube, aby sa mohli spojiť aj tí, ktorí do kostola pre zdravotný stav nemôžu prísť. Veľká vďaka, že môžeme prichádzať do chrámu, že v tento čas epidémia utíchla. Za všetko vďačím Panne Márii, ktorá nám to u nebeského Otca vyprosila. Ja som to organizovala s mojimi dobrými ľuďmi, našimi členmi ZZM, plnými lásky a ochoty. Máme 17 kaplniek, ktorú prijímajú v 450 rodinách. Chcela by som sa všetkým poďakovať! Sr. Gemma mi dala krásny darček, obraz ako Veronika vystúpila z davu poslúžiť Ježišovi, bude to môj vzor, budem sa jej snažiť podobať zo všetkých síl, ísť za Ježišom, ako nás to učí jeho aj naša Matka Mária. Po ukončení duchovnej obnovy bolo divadlo, ktoré nacvičili farníci z Lokce o zriadení Slovenskej provincie sestier vincentiek, pri príležitosti 100. výročia.

.

Bol to úžasný čas, ľudia mi ešte stále volajú a ďakujú za milostivý čas, ďakoval pán farár, pán starosta… Veľmi pekne ďakujem aj ja Pánu Bohu i Vám všetkým!

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Emília Palárikova, aktívna členka ZZM

.