Stretnutie členov ZZM vo farnosti Medzibrod

Dňa 26.novembra 2022 dostala naša farnosť obrovskú milosť od Panny Márie. Po misiách v roku 2016, ktoré vysluhovali kňazi vincentíni a rehoľné sestričky DKL sv. Vincenta de Paul sme sa stali všeobecnými členmi ZZM. Farnosť Medzibrod ako aj filiálky Ľubietová a Hiadeľ. Po požehnaní 3 kaplniek začala Panna Mária putovať po rodinách. Postupom času to začalo upadať. Kaplnka putovala z rodiny do rodiny, ale iba u členov, ktorí sa prihlásili v začiatkoch. Žiadni noví členovia a žiaľ poniektorí sa aj odhlásili…… Bolo treba niečo urobiť. Poprosili sme centrum ZZM v Nitre o stretko, ktoré by členov naplnilo opäť tou láskou ako v 2016.

.

Do našej farnosti prišiel ThLic. Pavol Noga CM so sr. Dominikou Bazárovou poobedie a predvečer Prvej adventnej nedele. Začali sme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Páter Paľko nám oprášil ciele ZZM, priblížil dar neba Zázračnú medailu, sv. Katarínu Labouré……. poučne, vtipne a dôležito nás opäť zapálil….. potom ho vystriedala sr. Dominika. Tá nám porozprávala o komunite, spiritualite, Vincentskej rodine…..

Toto veľmi požehnané, poučné a láskou prepletené, veríme, že nie posledné stretnutie sme ukončíli svätou omšou, ktorú celebroval ThLic. Pavol Noga CM.

Neviem si predstaviť krajší začiatok adventu, ako nám bol vo farnosti dopriaty. Za všetko úprimné Pán Boh zaplať.

vedúca skupinky ZZM Slávka Lenčová

.

zdieľajte - lajkujte :-)