Slávnosť Panny Márie Zázračnej medaily vo farnosti Nová Ves nad Váhom

Dvadsiaty šiesty november nebol pre našu malú farnosť Nová Ves nad Váhom obyčajný deň. Slávili sme totiž sviatok Zjavenia sa Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily svätej Kataríne Labouré a privítali sme u nás sestru vincentku Máriu z Nitry, koordinátorku ZZM na Slovensku. Spoločne s naším duchovným otcom vdp. Dušanom Nemcom sme sa pomodlili radostný ruženec, slávili sme sv. omšu zo sviatku Panny Márie.

.

Na záver sa nám veľmi pútavo prihovorila sestra Mária. Porozprávala nám o Zjavení sa Panny Márie svätej Kataríne, o dare Zázračnej medaily pre nás, o milostiach, ktoré nám naša nebeská Matka sprostredkúva. Vysvetlila nám tajomstvo škapuliarov zeleného a červeného, naučila nás modliť sa ruženec k Božej prozreteľnosti. Jej rozprávanie bolo také pútavé, že mnohým z nás sa nechcelo ísť ani domov. Prítomnosť sestry Márie medzi nami bola pre nás obrovským darom.

Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za tento požehnaný čas, za milosti, ktoré sme v tento deň prijali. Ďakujeme za sestru Máriu, za jej čas, za jej lásku, obetavosť, horlivosť a materský prístup pri odovzdávaní nových poznatkov.

V našej farnosti zatiaľ putujú dve kaplnky Panny Márie, ale veríme, že po tomto víkende sa naša veľká rodina ZZM rozrastie.

Vďační farníci z Novej Vsi nad Váhom

.