Návšteva farnosti Zlaté Moravce

Pán plní túžby srdca. Viacerí vo farnosti Zlaté Moravce sme mali túžbu prijať putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Vďaka Božej prozreteľnosti sme sa dohodli so sestričkou Máriou a pátrom Tomášom na prvom stretnutí v kostole tešiteľov na 23.10.2022. Sestrička Mária nám predstavila Pannu Máriu a sv. Katarínu Labouré a porozprávala o ich stretnutí. Bolo to veľmi zaujímavé a prekvapivé, keď sme sa dozvedeli, že sv. Katarína sa dotýkala Panny Márie. Sestrička Mária dojímavo a s veľkou láskou rozprávala o Panne Márii.

.

Bratia a sestry si so záujmom vzali medaily, kľúčenky a iné veci na posilnenie viery v Pannu Máriu. Do zoznamu sa zapísalo hneď 14 rodín a postupne do dnešného dňa 29 rodín.

Som šťastná, že budeme potrebovať dve kaplnky a postupne aj viac. Som presvedčená, že po týždňových pobytoch Panny Márie sa budú diať zázraky a divy v našich rodinách. Nedočkavo čakáme na kňaza, ktorý oficiálne dá požehnanie, aby kaplnka mohla putovať v rodinách.

S úctou Mária Demová

.