Návšteva farnosti Senec

Návštevu s. Márie z Nitry sme dlhšie pripravovali zapisovaním prvých záujemcov o podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Vďaka nášmu vdp. Ducovi a pánu kaplánovi Fratričovi prišla sestrička rozprávať o zjaveniach Panny Márie sestre Kataríne Labouré a o podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily na vigíliu sviatku Krista Kráľa v sobotu večer 19.11. po sv. omši a potom podrobne v našom Pastoračnom centre v Senci a v nedeľu doobeda 20.11. na sv. omši pred požehnaním.

.

Potom  naše stretnutie pokračovalo v pastoračnom centre kde sme mali možnosť vidieť aj prezentáciu na plátne. Veľmi nás to zaujalo a všetci prítomní sa aj zapísali. Už máme záujemcov do 2 kaplniek a pevne verím, že budeme mať aj tretiu kaplnku. Majú o ňu záujem aj maďarskí veriaci. Dúfam, že do príchodu kňaza, ktorý kaplnky posvätí, sa nám to všetko podarí doladiť. 

Drahá sestrička Mária, chcem sa Vám za Senčanov veľmi pekne poďakovať za uvedenie podomovej návštevy kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Nech Boh žehná Vaše úsilie a dá Vám potrebnú silu na túto misiu.

Milka Miháliková