Požehnanie kaplniek vo farnosti Sereď

V pondelok 5.12.2022 p. dekan Ján Hallon spolu so svojimi farníkmi v našej farnosti Sereď privítal o. Jozefa Garaja CM. Radosť a úsmev na ich tvárach, a aj na našich, sa nedal prehliadnuť. Touto radosťou nás dobrotivý Boh obdarúva neustále, keď sú srdcia zakotvené v Kristovi cez Máriu.

Radosť nás všetkých predchádzala nádhernej slávnosti, sláveniu svätej omše, pri ktorej boli požehnané štyri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Počas homílie sa nám o. Jozef prihovoril nádhernými slovami. Pozýval nás, aby sme tak ako sv. Katarína položili svoje ruky do lona Panny Márie, aby sme ju počúvali, aby sme jej otvorili svoje srdce v láske a dôvere. Panna Maria nás posilní a požehná naše rodiny, našu prácu, naše životy.

.

Po požehnaní kaplniek, pán dekan a vedúce skupiniek prijali kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Prijali sme Panny Máriu nielen do svojho náručia, ale aj do svojich sŕdc s hlbokou úctou, láskou a radosťou. Tohto najvzácnejšieho hosťa sme priniesli do našej domácnosti. Láska a požehnanie od Božej mamičky nás bude spájať cez nebo v modlitbách. Jej budeme predkladať svoje vďaky, chvály, prosby a možno aj mnoho sĺz bolesti, sĺz radosti a Panna Mária ich za nás prinesie rovno do neba. Raz som počula hovoriť otca biskupa Stolárika, že Panna Mária zachytí každú slzu mamy a prinesie ju do neba.

A tak môžeme rovnako ako sme si ju prvý krát priniesli v dôvere a láske do svojej rodiny, rovnako v tej istej dôvere a láske k nej budeme celá rodina spoločne prichádzať s dôverou v modlitbe.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Alenka

.