Úcta k posolstvu Zázračnej medaily Panny Márie

V čase prežívania Adventu, ktorý je pre kresťanov obdobím čakania na príchod Spasiteľa Ježiša Krista, by sa mal každý veriaci na tento čas aj duchovne pripraviť. Toto obdobie trvá štyri týždne, čoho symbolom je adventný veniec so štyrmi sviecami. Na ranných sv. omšiach sa spievajú rorátne piesne pri sviečkach, čo pripomína, že pred narodením Ježiša Krista to bolo ako kráčať v tmách, z ktorých sa prešlo do svetla a tým svetlom sa stal narodený sám Ježiš Kristus.

.

V tomto roku, a to v nedeľu dňa 11. decembra, toto adventné obdobie umocnila v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi, návšteva sestry Márie Gostíkovej zo Združenia Zázračnej medaily Panny Márie. Po sv. omšiach predstavila činnosť tohto združenia, stručný životopis sv. Kataríny Labouré, ktorej sa zjavila Nepoškvrnená Panna Mária v roku 1830. Sestra Mária veľmi dojímavo rozprávala o zážitkoch sv. Kataríny počas tohto zjavenia ako aj o Zázračnej medaile, ktorú jej Panna Mária odovzdala ako vzácny dar a ktorý poznajú veriaci už na celom svete. Vzácny dar je preto, že na kúsok malého kovu sa dostali všetky slová a symboly, ktoré nám skrze sestru Katarínu odovzdáva Panna Mária. Sestra Mária tiež predstavila Združenie Zázračnej medaily, ktoré má šíriť úctu k Panne Márii prostredníctvom podomovej návštevy Panny Márie. Cieľom je, aby sa členovia rodiny stretávali pri spoločnej modlitbe, nachádzali si čas na Pána Boha a prostredníctvom Panny Márie vrátili do rodín ducha modlitby a kresťanský život, ktorý, žiaľ, už v mnohých rodinách vyhasol.

Tieto stretnutia s  Pannou Máriou sú medzi rodinami organizované už spomínaným združením. Okrem rodín to môžu byť aj veriaci žijúci osamote. Panna Mária prichádza do rodín na týždeň. Pri kaplnke sa okrem modlitby pri jej prijatí a modlitby rozlúčky odporúča aj venovať cez deň viac času osobným stretnutiam s Pannou Máriou, aby za nás orodovala u svojho Syna.

Vo farnosti Karlova Ves sestra Mária oslovila mnohé srdcia rodín a spoločne sa vytvorili 3 skupiny, ktoré budú prijímať kaplnku s Pannou Máriou do svojich domácností.

farníčka Oľga

.