Požehnanie kaplnky a odovzdávanie rodinám v Jarovniciach

27. januára 2019 pribudla do farnosti Jarovnice už siedma kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Začala svoju púť vo filiálke Močidľany, aby si v rodinách vyprosovali potrebné milosti a Božie požehnanie pre všetky situácie života. Nech si Panna Mária privinie pod svoj plášť lásky a ochrany každého, kto ju s dôverou prijíma!

.
Tri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily každú nedeľu putujú aj do rómskych rodín, ktoré ju s láskou očakávajú. Odovzdávajú si ich v rómskom kostole po svätej omši.

.
Ďalšie tri kaplnky si odovzdávajú každú nedeľu po sv. omši vo farskom kostole v Jarovniciach. Panna Mária, prosíme Ťa, žehnaj a ochraňuj všetkých, ktorí Ťa s láskou prijímajú!

.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

S prianím požehnaných dní
Sestry CJ Jarovnice
S. Ráchel, Antónia a Silvia

.