Stretnutie vo farnosti Sebedražie a požehnanie kaplniek PM

Ďalšou farnosťou v tomto roku, ktorú sme navštívili v nedeľu 27. januára bolo Sebedražie s filiálkou Cigeľ. Prišli sme na pozvanie pána farára Mariána Krajča. Zúčastnili sme sa troch sv. omší, na ktorých sme v rámci oznamov oboznámili veriacich o ZZM. Poobede o 13-tej hodine sme mali za hojnej účasti veriacich stretnutie v kostole v Cigli, s prezentáciou a svedectvami. Tešíme sa, že aj v tejto farnosti sa prehĺbi láska a úcta k Panne Márii. Nech Panna Mária vyprosí mnohé potrebné milosti pre všetky rodiny, ktoré ju s dôverou prijímu do svojich domácností. Nech zakúsia jej ochranu a pomoc vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádzajú!

.
Po našej návšteve sa vo farnosti vytvorili dve skupinky rodín, ktoré túžia prijať Pannu Máriu do svojej domácnosti. Nasledujúci mesiac 10. februára 2019 navštívil dedinky Sebedražie a Cigeľ aj P. Jozef Garaj CM, aby pri sv. omšiach slávnostne požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal prvým rodinám, ktoré ju s láskou a dôverou prijali.

“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

.
Postupne prejavili záujem o prítomnosť Panny Márie aj ďalšie rodiny, preto miestny pán farár Marián Krajč požehnal tretiu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily 17.2.2019.

.
sestry vincentky