Stretnutie vo farnosti Obyce

V nedeľu 10. februára 2019 sme na pozvanie rodín navštívili farnosť Obyce. Pri sv. omšiach sme v krátkosti oboznámili prítomných veriacich o Zázračnej medaile, Združení Zázračnej medaily s jeho apoštolátom. Potom o 14:00 hod. sme v krásnom farskom kostole Krista Kráľa začali formačno – informačné stretnutie s prezentáciou o zjavení, o združení, podomovej návšteve Panny Márie, ktorá je požehnaním pre rodiny. Podelili sme sa aj s niekoľkými svedectvami pre povzbudenie ako dôverovať Panne Márii v duchovných aj telesných potrebách. Veľmi ďakujeme všetkým za srdečné prijatie, nech Vám Panna Mária odmení lásku a dobrotu!

sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)