Stretnutie vo farnosti Huncovce a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 17. februára 2019 sa nám dostalo milé prijatie vo farnosti Huncovce. Je to dedinka  v krásnom prostredí pod Tatrami, s majestátnym Lomnickým štítom, ktorý nám bol „na dosah ruky“. Silueta zasnežených Tatier sa nám ukazovala aj v nočných hodinách. Bol to pre nás zážitok ich vidieť!  Na začiatku pôstneho obdobia budú vo farnosti misie, ktoré budú dávať naši pátri Vincetíni. Preto sme ju navštívili aj my, sestry, aby sme porozprávali o Panne Márii Zázračnej medaily, o apoštoláte Jej putovania v rodinách – teda o Združení Zázračnej medaily. Zúčastnili sme sa sv. omší a po obede o 13:30 hod. bolo stretnutie v kostole, kde sme mali prezentáciu s katechézou a svedectvami. Potešilo nás, že farníci prejavili záujem a prišli v hojnom počte. Ďakujeme za srdečnú atmosféru, za prijatie a pohostenie u pani kostolníčky a za všetkých veriacich z Huncoviec. Nech Panna Mária Zázračnej medaily, ktorá sľúbila potrebné milosti, pre všetkých, čo ju budú s dôverou prosiť, koná svoje dielo v rodinách, ktoré ju s láskou a dôverou príjmu! Nech obohacuje potrebnými milosťami pána farára PhDr. Jána Pramuka PhD. a celú jeho farnosť!

 

Počas misií našich pátrov Vincentínov, v sobotu 16. marca 2019 pri sv. omši, P. Ondrej Skočík CM požehnal a odovzdal dve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily do rodín, ktoré sa na ňu veľmi tešili.

.
“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

Vďačné sestry vincentky