Stretnutie vo farnosti Žakovce

V nedeľu 17. februára 2019 o 16:00 hod. sme mali stretnutie v kostole vo farnosti Žakovce, kde Panna Mária putuje od roku 2011. Vtedy tu boli misie s našimi pátrami. Stretnutie s členmi ZZM, ktorí prijímajú Pannu Máriu do svojich domácností, sa nieslo vo veľmi srdečnej atmosfére. Mali sme tiež prezentáciu s katechézou a svedectvami pre povzbudenie v láske a v dôvere k Panne Márii. Prišiel aj spevokol, ktorý stretnutie spestril krásnym spevom. Keďže sa prihlasovali noví členovia, bolo potrebné pridať druhú kaplnku, ktorú hneď požehnal duchovný otec a odovzdal ju prítomnej rodinke. Po stretnutí sme mali možnosť nazrieť do Inštitútu Krista Veľkňaza, kde sme sa stretli aj dôstojným pánom Mariánom Kuffom. Ukázali nám aj niektoré priestory. Žasli sme nad novým kostolíkom, ktorý je na nádvorí areálu. Nech Nepoškvrnená Panna Mária vyprosuje potrebné milostí pre všetkých obyvateľov Žakoviec.

.
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Vďačné sestry vincentky