Duchovné cvičenia v Nitre

Posledný februárový víkend 22.-24. bol v Nitre u sestier vincentiek časom stíšenia, zastavenia sa a modlitby, počas krátkych duchovných cvičení pre členov Združenia Zázračnej medaily. Zúčastnilo sa nás 28 členov z rôznych farností . P. Ondrej Skočík CM nás duchovne sprevádzal a bol nám k dispozícii počas týchto dní. Bol to požehnaný čas s Ježišom a Máriou cez hlboké a zaujímavé prednášky, cez modlitbu, adoráciu, sv. omšu, sviatosť zmierenia a vzájomnej deľby. Ďakujeme za všetko – prípravu, starostlivosť, pohostinnosť, láskavosť, ktorú sme cítili!

 

“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!”

Vďační členovia ZZM