Stretnutie vo farnosti Zbehy a požehnanie kaplniek PM

V novom roku 2019 sme naše návštevy vo farnostiach začali 20. januára vo farnosti Zbehy, ktorá má aj filiálku Čakajovce. Prišli sme  na pozvanie pána farára Romana Gallasa. Zúčastnili sme sa na troch sv. omšiach a popoludní o 14,00 hod. bolo s prezentáciou a svedectvami spoločné stretnutie v kostole v sv. Kataríny Alexandrijskej v Čakajovciach. Vzájomne sme sa povzbudili v láske, úcte a veľkej dôvere k Panne Márii. Ďakujeme za srdečné prijatie a všetky dary!

.
Po našej návšteve sa vo farnosti vytvorili dve skupinky rodín, ktoré túžia prijať Pannu Máriu do svojej domácnosti. Nasledujúci mesiac v nedeľu 3. februára 2019 navštívil farnosť Zbehy aj P. Ondrej Skočík CM, aby pri sv. omši slávnostne požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal prvým rodinám, ktoré ju s láskou a dôverou prijali. Nech je Panna Mária povzbudením pre všetkých, ktorí majú otvorené srdce, nech je učiteľkou spoločnej modlitby v rodinách, aby si tak vyprosili potrebné milosti.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

.
sestry vincentky