Požehnanie kaplnky Panny Márie v Oščadnici

Dňa 22. decembra 2018 pán farár Ondrej Rašovec pri sv. omši posvätil pre farnosť Oščadnicu už trinástu kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal rodine Poláčkovej a novým 25-tim rodinám. Panna Mária putuje po týždni z rodiny do rodiny. Mali sme 12 kaplniek a rodiny sa neustále hlásia, z čoho sa veľmi tešíme a sme vďační! Prijať pod strechu svojho domu Pannu Máriu je veľkým požehnaním pre rodiny!

.
„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

aktívna členka ZZM Gitka

 

zdieľajte - lajkujte :-)