Mariánska duchovná obnova v Močenku

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Mária vo farnosti Močenok zorganizovali členovia ZZM spolu s pánom dekanom Petrom Michalovom, trojdňovú duchovnú obnovu pre farnosť od 7. – 9. decembra 2018, na ktorú boli pozvaní aj členovia z okolitých farností. V nedeľu popoludní sme boli pozvané aj my sestry vincentky, aby sme prispeli duchovným programom pre farnosť. Po korunke Božieho milosrdenstva sme cez prezentáciu priblížili pôvod a cieľ Združenia Zázračnej medaily, potom nasledovala prednáška na tému – Ako ZZM prispieva k evanjelizácii rodín – návštevou putovnej kaplnky Panny Márie.

.
Nasledovalo silné osobné svedectvo pani Renáty, ako koná Panna Mária a zachraňuje svoje deti pre večný život! Na záver stretnutia bola adorácia spojená s modlitbou rozjímavého ruženca a spoločne sme sa zasvätili Panne Márii. Ďakujeme všetkým za srdečnú atmosféru!

V modlitbe zostávajú sestry vincentky

.