Sviatok ZZM – Panny Márie Zázračnej medaily 27.novembra 2018

Každý rok 27. novembra si pripomíname hlavný sviatok Združenia Zázračnej medaily – sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily. Je to deň zjavenia PM sv. sestre Kataríne Labouré, kedy odovzdala svetu vzácny dar – Zázračnú medailu! V tento deň si v mnohých farnostiach, kde Panna Mária putuje po rodinách, pripomínajú Jej sviatok sv. omšou, pobožnosťou, adoráciou, či iným stretnutím k úcte Panny Márie Zázračnej medaily.

Nech Panna Mária oroduje za naše rodiny a vyprosuje milosti potrebné pre ich spásu. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.