Stretnutie vo farnosti Matiašovce

V nedeľu 25. novembra 2018 sme sa z Novej Ľubovne presunuli do farnosti Matiašovce, kde 27. októbra 2017, počas misií pátrov vincentínov, bola požehnaná jedna kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily a ktorá začala putovať po rodinách tejto farnosti. Naše stretnutie s rodinami, ku ktorým Panna Mária prichádza, bolo vo farskom kostole o 16:00 hodine. Cez prezentáciu sme porozprávali o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o združení a apoštoláte podomovej návštevy Panny Mária Zázračnej medaily. Podelili sme sa aj s niekoľkými svedectvami. Nech je Božia pomoc, na príhovor Panny Márie, neustále prítomná vo všetkých rodinách!

sestry vincentky