Stretnutie vo farnosti Nová Ľubovňa

V nedeľu 25. novembra 2018 bola naším cieľom farnosť Nová Ľubovňa. V decembri boli vo farnosti naplánované Ľudové misie s našimi pátrami vincentínmi. Počas sv. omší a popoludní na stretnutí o 13:30 hod. sme vo farskom kostole, cez prezentáciu a svedectvá, predstavili apoštolát Združenia Zázračnej medaily – podomovú návštevu Panny Márie. Ďakujeme pánu farárovi Mariánovi Katrenčíkovi za srdečné prijatie a pohostenie. Veríme, že Panna Mária si nájde miesto v rodinách tejto farnosti; že nájdu útechu vo všetkých svojich starostiach a problémoch, ktoré rodiny v dnešnej dobe prežívajú.

.
Počas misií, v sobotu 15. decembra 2018, boli požehnané tri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdané prvým rodinám, v ktorých Panna Mária začala svoju misiu.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

vďačné sestry vincentky