Návšteva vo farnosti Hozelec

V sobotu večer 24. novembra 2018 sme sa vo farnosti Hozelec stretli v kultúrnom dome s členmi ZZM, s tými, ktorí prijímajú tri kaplnky Panny Márie, ktoré boli požehnané a odovzdané rodinám počas misií pátrov vincentínov 16. decembra 2017. K farnosti patria aj filiálky Švábovce a Gánovce. Porozprávali sme o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré, o združení a apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Navzájom sme sa povzbudili svedectvami a zostali sme v srdečnom rozhovore. Ďakujeme za milé spoločenstvo! Nech je Božia pomoc na príhovor Panny Márie neustále prítomná vo všetkých rodinách!

sestry vincentky

.

zdieľajte - lajkujte :-)