Stretnutie vo farnosti Vojčice a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 13.10.2019 po ukončení duchovných cvičení pre členov ZZM v Prešove sme navštívili farnosť Vojčice a filiálku Hriadky, kde sa pripravovali na Ľudové misie, ktoré dávali naši pátri z Misijnej spoločnosti. Doobeda nám vypomohla sestrička z Košíc, ktorá pri sv. omšiach oboznámila veriacich v krátkosti o Zázračnej medaile a o apoštoláte ZZM. Poobede sme formou prezentácie vysvetlili podrobnosti o Združení Zázračnej medaily a význam podomovej návštevy. Prítomných sme povzbudili k dôvere a odovzdanosti cez mnohé svedectvá, ako Panna Mária koná tam, kde sa jej zasväcujú a s dôverou ju prijímajú k sebe domov ako sv. Ján pod krížom. V tejto farnosti je živé spoločenstvo mariánskej mládeže a majú aj duchovné povolania v Misijnej spoločnosti. Veľmi pekne ďakujeme pánovi farárovi a milým farníkom, za účasť, srdečné prijatie a pohostinnosť!

.
Postupne sa záujemcovia prihlasovali a vytvorili tak dve skupinky. Na konci misií 27. októbra 2019 P. Ondrej Skočík CM požehnal a odovzdal kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily prvým rodinám, ktoré sa na ňu veľmi tešili.

 

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“