Návšteva vo farnosti Strečno a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 6. októbra 2019 sme navštívili farnosť Strečno. O apoštolát Združenia Zázračnej medaily prejavil záujem pán farár Michal Keblušek. Je to jeho nová farnosť a mal veľmi dobré skúsenosti z predchádzajúcej farnosti, kde podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily bola veľmi obľúbená. Zažil mnohé milosti a zázraky, ktoré dôverujúce a modliace sa rodiny dostávali na príhovor Nepoškvrnenej. Boli to skúsenosti osobné, z rozprávania ľudí, či zo sv. spovedí. Veľmi mu záležalo, aby i v novej farnosti zažili túto lásku a blízkosť Panny Márie. Počas víkendu sme mali s členmi ZZM duchovné cvičenia v Oščadnici. V nedeľu po ich ukončení sme prišli do Strečna stráviť poobedie s farníkmi v ich kostole. Záujemcovia o našu prezentáciu nás už očakávali pri modlitbe ruženca. Vysvetlili sme všetky podrobnosti o celom Združení a jeho apoštoláte a podelili sme sa s viacerými svedectvami. Ďakujeme pánu farárovi a všetkým za srdečné prijatie.

.
Vo farnosti sa vytvorili tri skupinky rodín a osamelých farníkov, ktorí sa tešili a túžili prijať Pannu Máriu do svojich domácností. Dna 17. októbra 2019 bol vo farnosti veľký deň, pretože očakávali relikvie sv. Vincenta de Paul. Celodenný program pri relikviách bol zavŕšený slávnostnou sv. omšou, pri ktorej pán farár požehnal kaplnky Panny Márie a odovzdal ich prvým rodinám.

 

Panna Mária, sprostredkovateľka všetkých milostí, udeľ potrebné milosti, všetkým, ktorí ťa s dôverou prosia!