Stretnutie vo farnosti Rakúsy a požehnanie kaplniek PM

Poslednú septembrovú nedeľu 29. 9. 2019 sme navštívili dedinky v krásnom prostredí pod Tatrami, farnosť Rakúsy s filiálkou Mlynčeky a dedinu Krížová Ves. Prežili sme tu takmer celú nedeľu, ráno sme sa stretli s farníkmi na štyroch sv. omšiach, počas ktorých si mohli vypočuť v krátkosti o Zázračnej medaile, ktoré sme im na záver rozdávali. Tiež sme priblížili apoštolát podomovej návštevy kaplnky Panny Márie a pozvali ich zapojiť sa do reťaze modlitieb za naše rodiny. Popoludní sme pre záujemcov pripravili prezentáciu o Združení Zázračnej medaily, vysvetlili im význam a spôsob fungovania apoštolátu putujúcej kaplnky Panny Márie po rodinách a domácnostiach. Podelili sme sa s niekoľkými svedectvami o pôsobení Panny Márie v rodinách, ktoré sa jej s dôverou odovzdali a práve jej zverili svoje trápenia a životné situácie, často ľudsky neriešiteľné. Pri Panne Márii nachádzajú prijatie, lásku, blízkosť neba, osamelí potechu a rodiny čas na spoločnú modlitbu. Tešili sme sa vrúcnemu prijatiu a veľkému záujmu. Za všetko, čo sme vo vašej farnosti prežili a skúsili, ďakujeme. Nech si Panna Márie získava srdcia mnohých vo vašich rodinách a vyprosuje Božie požehnanie!

.
V Rakúsoch a Mlynčekoch sa rýchlo vytvorili 3 skupiny záujemcov, rovnako 3 aj v susednej dedine Krížová Ves, zložené z rodín a osamelých. Takže už 15. októbra 2019 P. Ondrej Skočík CM prišiel počas sv. omše požehnať kaplnky Panny Márie najprv v Rakúsoch a po nej kaplnky odovzdal prvým rodinám, ktoré ich s veľkou láskou prijali do svojich domácností. Nasledovala pobožnosť v Krížovej Vsi spojená s požehnaním a odovzdaním Panny Márie rodinám aj do rómskej osady.

.

“Bez hriechu počatá Panny Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.”