Duchovné cvičenia v Prešove

V mariánskom mesiaci októbri sme mali turnus duchovných cvičení pre ZZM aj na východnom Slovensku. Bolo to v dňoch 11. až 13. 10. 2019 v Prešove v Exercičnom dome sv. Ignáca. Na tomto obohacujúcom stretnutí sa zúčastnilo cez 34 účastníkov z viacerých farností. Bol to čas stíšenia, zastavenia sa a modlitby. Pozvanie prijal kňaz spišskej diecézy otec Milan Hvizdoš, ktorý sprevádzal duchovné cvičenia svojimi prednáškami, vysluhovaním sviatostí a modlitbou.

.
Bol to požehnaný čas s Ježišom a Máriou, ktorú má otec Milan vo zvláštnej úcte a láske, pretože dlhšiu dobu pôsobí v Medžugorí. S. Renáte ďakujeme za poučnú a pútavú prednášku o rodine: „Evanjelizácia v rodine cez mariánsku úctu“. Ďakujeme za všetko – prípravu, starostlivosť, pohostinnosť, láskavosť, ktorú sme cítili!

Vďační členovia ZZM

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!