Požehnanie v Rožkovanoch

23. november 2023 bol pre mnohých ľudí celkom obyčajný pracovný deň. Ale pre veriacich z farnosti Rožkovany to bol deň, na ktorý sa len tak nezabúda. Deň, keď páter Ondrej Skočík CM pri večernej svätej omši požehnal šesť kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Do farského kostola prišli veriaci nielen z Rožkovian, ale aj z Jakubovej Vole a Červenice pri Sabinove.

Pred oltárom v šiestich kaplnkách otvárala náruč Panna Mária a pozývala veriacich zveriť jej svoje starosti, ale aj radosti. Členovia Združenia Zázračnej medaily, u ktorých Panna Mária začínala svoje putovanie, sedeli v tesnej blízkosti kaplniek. Páter Ondrej nám porozprával o význame tohto apoštolátu podomovej návštevy a poprial nám, aby Panna Mária deň čo deň vylievala svoje milosti na každého, kto ju o to s dôverou prosí.

.

Slávnostnú atmosféru umocnila p. Ďurišová, ktorá s láskou prečítala modlitbu prijatia. Nasledovalo odovzdanie kaplniek a putovanie domov. Neopísateľný pokoj, radosť, nádej a dôvera zostala v našich srdciach.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. 

Magdaléna, vedúca ZZM

.