List k sviatku Panny Márie Zázračnej medaily 2023

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie,

Už zajtra 27. novembra slávime najväčší sviatok nášho združenia – sviatok Panny Márie Zázračnej medaily. Pripomíname si chvíľu, keď sa Panna Mária prihovára sv. Kataríne Labouré slovami: „Daj zhotoviť medailu podľa tohto vzoru. Tí, ktorí ju budú nosiť s veľkou dôverou a budú sa modliť povzdych, ktorý je na nej, obsiahnu veľké milosti..“

Tieto slová cez sestru Katarínu adresovala každému z nás. My všetci, ktorí patríme do ZZM, sme pozvaní nasledovať Pannu Máriu a cez Ňu sa priblížiť k Jej Synovi. Nasledujúc ju v čnostiach, napredujme aj my vo svojom duchovnom živote. Buďme svetlom a soľou všade tam, kam nás Božia prozreteľnosť postaví.

Dnes sme zároveň slávili sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Veľmi ma oslovila myšlienka sv. Jána Pavla II., ktorý zvlášť vyzdvihuje jeden atribút Krista Kráľa – atribút služby. Nie, nie je to typická vlastnosť kráľa. Očakávali by sme, že kráľ bude panovať a bude vyvýšený. Namiesto toho k nám prichádza Kráľ, ktorý je korunovaný tŕňmi a pribitý na kríž. Prichádza Kráľ, ktorý nás chce zachrániť, ktorý chce byť Kráľom našich sŕdc. Dovoľme mu to. Skúsme sa mu pripodobniť práve v tomto atribúte, snažme sa slúžiť svojim blížnym. Takto budeme viac Kristom, presne tak, ako sa o to snažil aj zakladateľ vincentských diel sv. Vincent. Neobíďme ani jedného núdzneho, hľadajme v ich tvári tvár Krista.

Máme na to veľa možností, či už v rámci svojej farnosti, v pomoci charite, či podpore niektorého z diel vincentskej rodiny. Špeciálne v tejto dobe blížiaceho sa adventu a Vianoc, keď vrcholí zbierka Boj proti hladu.

Mnohí z vás sa už do nej zapojili – či už pomocou, alebo priamo organizáciou zbierky vo svojej farnosti či v spoločenstve. Ak ste tak ešte neurobili, ak váhate, nebojte sa. Jednoduchý akt dobroty spôsobí veľa dobrého. Informácie, ako pomôcť, či ako zbierku (samozrejme po predchádzajúcom súhlase správcu svojej farnosti) zrealizovať, nájdete na stránke www.bojprotihladu.sk Prípadne sa môžete s otázkami obrátiť na svoju regionálnu sestru, či sestry vincentky vo svojom najbližšom okolí. Využite túto možnosť ako spoločnú aktivitu pre členov ZZM vo svojej farnosti, ako možnosť na stretnutie a vytvorenie spoločenstva.

Chceli by sme dať do pozornosti aj tradičný vreckový kalendár vincentskej rodiny na rok 2024, ktorí si za milodar 1 eur môžete objednať u svojej regionálnej sestry, u sestier vincentiek, či priamo u pátrov lazaristov. Takisto máme ešte k dispozícii výtlačky časopisu Vincent v nás č.3 – veľmi vás povzbudzujeme v jeho odbere, v umiestnení k materiálom putujúcim s kaplnkou, aby sa tak členovia vašej skupinky dozvedeli viac o vincentskej rodine, do ktorej všetci patríme.

No a na záver máme tú najdôležitejšiu správu – dnešným dňom sme zavŕšili takmer dvojmesačné formácie nových aktívnych členov nášho združenia. Dnes 26.11. v Prešove sme do aktívneho členstva prijali 11 nových členov, minulú nedeľu 26.11. v Nitre prijalo aktívne členstvo 17 členov a v nedeľu 5.11. v Žiline prijalo aktívne členstvo 16 členov ZZM. Novým aktívnym členom blahoželáme, vyprosujeme im všetky potrebné milosti k tomu, aby boli prínosom pre celú Cirkev, pre celú spoločnosť, aby všetko, čo načerpali počas formácií pretavili do skutkov v duchu vincentskej charizmy.

Verím, že zajtrajší deň bude pre vás všetkých iný, ako tie ostatné, slávnostný a radostný. Či už ho prežijete vo svojom farskom spoločenstve, alebo súkromne, či v kruhu svojej rodiny. Nech je s vami Tá, ktorá je našim vzorom, ktorej sviatok budeme sláviť. My všetci sa spojíme, ako jedna veľká duchovná rodina.

Prajem vám požehnaný sviatok Panny Márie Zázračnej medaily,

Bc. Silvia Lehutová, prezident ZZM

K pozdravu sa pripája národný direktor ZZM P. Jozef Noga CM, sestra koordinátorka Agnesa Šurinová DKL, regionálne sestry Mária Gostíková DKL, Gemma Blašková DKL, Alena Jurkyová DKL a sestra Renáta Bezáková DKL, ktorá sa venuje službe vo formácii AČ.

PS: Milí vedúci, prosíme rozšírte tento list medzi členmi svojich skupiniek Podomovej návštevy, podporte a nadchnite ich, aby sme dokázali spoločne rásť v láske k Panne Márii pre dobro celej spoločnosti.

 

List na stiahnutie TU!

.